HERSTELLINGEN   TV -  LCD - PLASMA - FLATSCREEN    0486 25 94 82 - TV-hersteldienst Antwerpen / Oost-Vlaanderen / Mechelen & omstr.
 IN BEHANDELING
STUK IN BESTELLING
TV STAAT OP TEST
TOESTEL KLAAR VOOR LEVERING/ AFHALING
U WORDT GEBELD
RECYCLAGE /
STOCKERING of
in 'WACHT'
N
154  FOD Justitie Antw
2000
10 X Lcd Samsung/
Sharp/ToshibaWB
238  Lcd  Sony
2200
Tcon Board 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
  


 
 
 
-------     Bonnummer / merk
-------     Extra kosten (administratie 20 euro +  0,9 eurocent/dag stockering en/of verplaatsing)
-------     Info
-------     In afwachting respons klant
(AFH)   Toestel is binnengebracht en wordt afgehaald door klant.
WB       Waarborg
NH        Wordt niet hersteld
 
INFO :  Als het toestel niet kan afgehaald of geleverd worden  door omstandigheden vanwege de klant, dan stockeren
wij het toestel tegen betaling van 0.9 eurocent/dag. Dit gebeurt automatisch 30 dagen na de eerste bekendmaking
van het bestek, of van de afspraak voor levering (of afhaling) van het desbetreffende toestel.
 
Het bestek is steeds onder voorbehoud van verborgen defecten die zich pas nadien zouden kunnen manifesteren.
Hiervoor zal zo nodig een nieuw bestek worden opgemaakt.