HERSTELLINGEN   TV -  LCD - PLASMA - FLATSCREEN    0486 25 94 82 - TV-hersteldienst Antwerpen / Oost-Vlaanderen / Mechelen & omstr.
 IN BEHANDELING
STUK IN BESTELLING
TV STAAT OP TEST
TOESTEL KLAAR VOOR LEVERING/ AFHALING
U WORDT GEBELD
RECYCLAGE /
STOCKERING of
in 'WACHT'
N
154  FOD Justitie Antw
2000
10 X Lcd Samsung/
Sharp/Toshiba

WB
238  Lcd  Sony
9/9/2019
NOG GEEN FOUT
WAARGENOMEN


AFH
256 Lcd  Lg
9160


232  Lcd Sony
2860
Info Main Board
NH

255  Lcd  Samsung
2820
Control Board /PSU

AFH
248  Lcd  Philips
9100
Rep. backlight


254  Lcd  Panasonic
2660 
253 Lcd  LG
2650
Info Backlight
 
 

 
AFH
257  Lcd  Samsung
2100
Nazicht Backlight
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
  


 
 
 
-------     Bonnummer / merk
-------     Extra kosten (administratie 20 euro +  0,9 eurocent/dag stockering en/of verplaatsing)
-------     Info
-------     In afwachting respons klant
(AFH)   Toestel is binnengebracht en wordt afgehaald door klant.
WB       Waarborg
NH        Wordt niet hersteld
 
INFO :  Als het toestel niet kan afgehaald of geleverd worden  door omstandigheden vanwege de klant, dan stockeren
wij het toestel tegen betaling van 0.9 eurocent/dag. Dit gebeurt automatisch 30 dagen na de eerste bekendmaking
van het bestek, of van de afspraak voor levering (of afhaling) van het desbetreffende toestel.
 
Het bestek is steeds onder voorbehoud van verborgen defecten die zich pas nadien zouden kunnen manifesteren.
Hiervoor zal zo nodig een nieuw bestek worden opgemaakt.