top of page

------- Bonnummer / merk

-------Extra kosten (administratie 20 euro + 0,9 eurocent/dag stockering en/of verplaatsing)

------- Info

-------In afwachting respons klant

(AFH)Toestel is binnengebracht door klant.

WB       Waarborg

NH        Wordt niet hersteld

INFO  : Als het toestel niet kan afgehaald of geleverd worden door omstandigheden uwentwege, dan stockeren

wij het toestel tegen betaling van 0.9 eurocent/dag. Dit gebeurt automatisch 30 dagen na de eerste bekendmaking

van het bestek, of van de afspraak voor levering (of afhaling) van het desbetreffende toestel.

Het bestek is steeds onder voorbehoud van verborgen defecten die zich pas nadien zouden kunnenmanifesteren.

Hiervoor zal zo nodig een nieuw bestek worden opgemaakt.

bottom of page